• sub menu

Wat doet Vennix Advies?

Eindhoven Emmasingel bel-etage inspectie
image by Vennix Advies
Eindhoven Emmasingel lege bel-etage 1
image by Vennix Advies
Eindhoven Emmasingel bel-etage afbouw 4
image by Vennix Advies
Eindhoven Emmasingel afbouw bel-etage
image by Vennix Advies
Eindhoven Emmasingel bel-etage entree afbouw
image by Vennix Advies
Houten Hofspoor afbouw elips 1
image by Vennix Advies
Houten Hofspoor afbouw elips 2
image by Vennix Advies
Utrecht Ptolemaeuslaan vloer
image by Vennix Advies
Houten Hofspoor afbouw elips 2
image by Vennix Advies
Click for more images

Vennix Advies neemt de zorg uit handen voor opzet, planning en coördinatie van huisvesting bij middelgrote en grote, ondernemingen, instellingen en particulieren. Belangrijke aspecten zijn: kwaliteit, financiën, tijd, en informatie. De belangrijkste onderdelen zijn: afbouw, interieur en verhuizing. De fasen van het proces zijn: programma van eisen, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, aanbesteding, begeleiding uitvoering, oplevering en service.

Vennix Advies fungeert als objectieve “spin in het web” bij dit proces en is daarbij het centrale aanspreekpunt voor opdrachtgever en opdrachtnemers, klant en leveranciers. De opdrachtgevers zijn bedrijven, instellingen en particulieren. Die het ontvangen van hun klanten/gasten zwaar laten wegen, zij stellen hoge eisen aan hun presentatie en aan de kwaliteit van de werkomgeving voor hun medewerkers, de woonomgeving.

Vennix Advies coördineert de uitwerking van huisvestingsbeleid, waarbij aan de orde komen:

  • match van huisvestingsbehoeften met mogelijkheden
  • beoordelen van nieuwe locaties -quick scan
  • voorgedragen concrete locaties toetsen op eisen
  • inrichtingsvraagstukken
  • plannen en coördineren van afbouw, verbouwingen, inrichting en verhuizingen (in- en extern)

Hoe werkt Vennix Advies?

Den Haag Hofweg verbouwing 1
image by Vennix Advies
Den Haag Hofweg gang
image by Vennix Advies
Den Haag Hofweg wachtkamer parket
image by Vennix Advies
Den Haag Hofweg receptie
image by Vennix Advies
Eindhoven Emmasingel bel-etage back office
image by Vennix Advies
Eindhoven Emmasingel bel-etage presentatie brochures
image by Vennix Advies
Eindhoven Emmasingel bel-etage back office off
image by Vennix Advies
Click for more images

Vennix Advies heeft een nuchtere aanpak, oog voor het (bedrijfs-)belang van de opdrachtgever, let op de financiële mogelijkheden, het draagvlak, de huisstijluitgangspunten. De aanpak is dienstverlenend en helder. Naast budgetbewaking op eigen terrein, worden de eisen van de opdrachtgever omgezet in een projectplan met begroting en voortgangsbewaking van alle acties. Ontwerp- en tekenwerk, bouwcalculaties kunnen in opdracht van Vennix Advies uitgevoerd worden.

Expertise:

  • Inrichten, particulieren en bedrijven.
  • Huisvestingsadvies, interieuradvies en projectmanagement voor bedrijven, instellingen en particulieren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over mijn werk? Of wilt u een afspraak voor een eerste gesprek (met kostenindicatie) maken? Neem dan contact op via het webformulier op de contactpagina.